พล.ต.ต. เอกราช ลิ้มสังกาศ

ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.อ. พฤทธิพงศ์ นุชนารถ

รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.อ. ชาคริต มงคลศรี

รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.อ. สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล

รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.อ. จตุพล เร่งถนอมทรัพย์

รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.อ. สุมรภูมิ ไทยเขียว

รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

พ.ต.อ. ธนนท์ โตงิ้ว

รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง