อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วมบนเส้นทางหลวง ประจำวันอังคารที่ 5 ต.ค.64

ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง ยังคงมีระดับน้ำสูงหลายพื้นที่ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง สอบถามเส้นทาง สายด่วน 1193 กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 1.เส้นทางหลวง 2 ท่าพระ – ขอนแก่น (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 150 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภาคกลาง จ.นนทบุรี 2.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง – ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.18+500 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 3.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง – ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม. 16+600 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.สระบุรี 4.เส้นทางหลวง 3020 พระพุทธบาท – หนองโดน อำเภอพระพุทธบาท – ช่วง กม.ที่ 7+301 (คอสะพานหนองโดน) ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นโพรง การจราจรผ่านไม่ได้ ปิดการใช้สะพานทั้ง 2 ฝั่ง ทางเลี้ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร จ.อ่างทอง 5.เส้นทางหลวง 33 นาคู – ป่าโมก อำเภอป่าโมก – ช่วง กม.ที่ 36+000 ถึง 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 6.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง – ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 7.เส้นทางหลวง 32 อ่างทอง – ไชโย – ช่วง กม.ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 30 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 8.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง – ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 9.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง – ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 50-55 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 10.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง – ช่วง กม.ที่ 43+719 (จุดกลับรถหลวงปู่ทวด) ระดับน้ำสูง 25 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.ลพบุรี 11.เส้นทางหลวง 1 แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล – โคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง – ช่วง กม.ที่ 168+228 ถึง 169+328 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ทางเลี่ยง จ.ลพบุรี เลี้ยวที่ กม.170 เข้าวัดหนองคู การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 12.เส้นทางหลวง 3019 สามแยกโคกตะเคียน – สถานีรถไฟโคกตะเคียน – ช่วง กม.ที่ 1-750 ถึง กม.1+825 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 13.เส้นทางหลวง 3024 บ้านหมี่ – เขาช่องลม – ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 7+300 ระดับน้ำ 150 ซม. ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.กำแพงเพชร 14.เส้นทางหลวง 1 โนนปอแดง – ปากดง อำเภอเมือง – ช่วง กม.ที่ 432+030 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรผ่านได้ แต่ไม่สะดวก ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 15.เส้นทางหลวง 1 โนนปอแดง – ปากดง อำเภอเมือง – ช่วง กม.ที่ 419+036 (จุดกลับรถคลองพะยอม) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.พระนครศรีอยุธยา 16.เส้นทางหลวง 347 บางกระสั้น – บางปะหัน – ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 45 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 17.เส้นทางหลวง 48 อยุธยา – ไผ่กองดิน – ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 18.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน – ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.สุพรรณบุรี 19.เส้นทางหลวง 33 สุพรรณบุรี – นาคู อำเภอเมือง – ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 55 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 20.เส้นทางหลวง 340 สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า – ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.นครสวรรค์ 21.เส้นทางหลวง 1 บ้านหว้า – วังไผ่ อำเภอตาคลี – ช่วง กม.ที่ 339+600 ใต้สะพานเดชาติวงศ์ ระดับน้ำสูง 100 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193.