ตำรวจทางหลวงแพร่ ให้บริการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งโฮ้ง (ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.) ได้ให้บริการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านหน่วยบริการฯ ซึ่งได้ทราบข่าวว่าทางหน่วยบริการฯ มีโครงการเปลี่ยนไฟท้ายฟรีให้กับประชาชน จึงได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟทัายให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ประชาชนได้กล่าวขอบคุณตำรวจทางหลวงที่ให้ความช่วยเหลือและจะช่วยประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านต่างๆ ทราบว่า หน่วยบริการฯมีโครงการเปลี่ยนไฟท้ายให้แก่ประชาชน ฟรี ตามนโยบายของกองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการสอบสวนกลาง ตามโครงการ “ไฟท้ายสว่าง ทางปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากตำรวจทางหลวงทุ่งโฮ้ง”