ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง

กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคกลาง

จ.พระนครศรีอยุธยา

1.เส้นทางหลวง 3412 บางบาล – ผักไห่ อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 13+900 ถึง 15+800 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงชนบท หมายเลข 4047 บริเวณแยกวัดไผ่ล้อมและแยกวัดกอไผ่ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2.เส้นทางหลวง 3412 บางบาล – ผักไห่ อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 17+400 ถึง 23+900 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.3501 ออกแยกป่าโมก เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในเขตรับผิดชอบคลี่คลายแล้ว ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางหลัก อย่างไรก็ตาม กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย หากต้องการสอบถามเส้นทางสภาพการจราจร หรือต้องการ ขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193.