จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง เข้าช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง เข้าช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) เข้าให้การช่วยเหลือ นายชม-นางสมหมาย สองสามี ภรรยา ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน (เป็นใบ้และหูหนวก) มีฐานะยากจน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ บ้านพักในพื้นที่ ม.7 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยได้มอบข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม และสิ่งของต่างๆ เพื่อไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน และร่วมพูดคุยสนับสนุน ให้กำลังใจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19