สุขสันต์วันลอยกระทง

รักษาประเพณี

รักษาวินัย

และมีน้ำใจในการขับขี่ นะครับ