ตำรวจทางหลวง แจ้งเส้นทางเลี่ยงรถติดภาคใต้ พร้อมทางเลือกในช่วงปีใหม่ 2565

ตำรวจทางหลวง แจ้งเส้นทางเลี่ยงรถติดภาคใต้ พร้อมทางเลือกในช่วงปีใหม่ 2565 ดังนี้

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ภาคใต้

ทล.35 (ถนนพระราม2)

ทล.4 (ถนนเพชรเกษม)