ตำรวจทางหลวงขอนแก่น ให้ความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ

พ.ต.อ.อนุรัตน์ ฉิมทิม ผกก.4 บก.ทล. ,พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.ขอนแก่น ร่วมกับขนส่ง จ.ขอนแก่น โดยมี ร.ต.อ.พัลลภ สารคำ รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ ให้ความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำรถ จำนวน 20 คน ระยะเวลา3วัน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขนส่งมีมารยาทที่ดีของการขับรถทุประเภท เพื่อป้องกัน และช่วยกันลดอุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ณ. ห้องอบรมใบอนุญาตขับรถ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องอบรมที่ 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น