จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. (ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์)

วันที่15 มี.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.ต.เกียรติพร สวัสดิเทพ สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. พร้อมด้วย ร.ต.อ.อภิรักษ์ มีบุญ รอง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. , ข้าราชการตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ , หมวดทางหลวงพยุหะคีรี , นักศึกษาจิตอาสา

ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ และทำความสะอาดศาลาที่พักริมทาง บริเวณ ริมถนน ทล.1 กม. 307 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์