จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย จิตอาสาตำรวจทางหลวง ร่วมกับอาสาสมัครท่องเที่ยว ร่วมดูแลประชาชน

🚨หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอู่ทอง พร้อมชุดจิตอาสา ร่วมกับอาสาสมัครท่องเที่ยว จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมโดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและดำเนินการ

  • แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจ.สุพรรณบุรี
  • แจกแมส/แอลกอฮอล์ การ์ด แบบพกพา แก่นักท่องเที่ยว
  • บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ เด็กและสตรีมีครรภ์ ที่มาท่องเที่ยวและสักการะ
    ณ.พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ(พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา) ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี