สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Update อัตราโทษตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่ มีผล 5 กันยายน 2565

🔺Update อัตราโทษตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่

🔺ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

🔺ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

🔺ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

🔺ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

🔺จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

🔺ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

🔺ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

🔺ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีผลตั้งแต่ 5 กันยายน 2565