หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงดอนยายหอม นำปลาที่เลี้ยงไว้มาประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง ดอนยายหอม

นำปลาที่เลี้ยงไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชนที่จับได้จากบ่อบริเวณด้านหลังหน่วยบริการมาประกอบอาหารทำข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง🍳

ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ที่ อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพิ่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน