จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จราจร) สนองนโยบาย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เทศกาลปีใหม่ 2566 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย ตำรวจทางหลวง

พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก. , พ.ต.อ.ชาคริต มงคลศรี รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.ท.วิศิษฎ์ มินเสน รอง ผกก.2 บก.ทล., ว่าที่ พ.ต.ท.อารัติ พายทอง สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล., สว.ในสังกัด กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล., และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ก. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จราจร) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตามแนวนโยบาย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เส้นทางสัญจร เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ​ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี