หน่วยบริการฯ หนองหาน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พ.ต.ท.ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. ได้มอบหมายให้หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองหาน ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในพื้นที่ โดยได้เข้าช่วยเหลือ นายสมพงษ์ บัวศรีทอง อายุ 69 ปี ชาว ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งมีฐานะยากจนและป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง อีกทั้งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้ร่วมกันก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ และมอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 7 ตัว ไว้ให้กับนายสมพงษ์ นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองหาน ได้เข้าไปเยี่ยมเยียน นายสมพงษ์ฯ อีกครั้ง พร้อมทั้งสอบถามถึงความเป็นอยู่ ซึ่ง นายสมพงษ์ กล่าวว่า จากการที่ตำรวจทางหลวงอุดรธานีและหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง หนองหาน ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่และมอบไก่ไว้ให้นั้น ทำให้ตนได้เก็บไข่เพื่อนำมาปรุงประกอบเป็นอาหารรับประทานทุกวัน หากวันไหนมีไข่ไก่ในปริมาณมากก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย ทำให้ตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งได้รู้จักการแบ่งปันภายใต้ความพอเพียงที่ตนเองสามารถจะทำได้ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงยังได้มอบถุงบรรเทาทุกข์ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งและหน้ากากอนามัย ให้กับ นายสมพงษ์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการแบ่งปันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อีกด้วย