ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านป่ามะกรูด

พ.ต.ท.ต่อสกุล แสนสุรีย์รังสิกุล สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. (พิษณุโลก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทรัพย์ไพรวัลย์ โดย ด.ต.ธรรมศักดิ์ จงทอง ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. และด.ต.เจษฎางค์ ภู่ทิม ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. ร่วมกับ อาสาสมัครกู้ภัยบูรพา นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับชาวบ้านใน ต.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 100 ชุด ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยทางธรรมชาติ หลังเกิดฝนตกหนักพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. (พิษณุโลก) จึงได้ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้สามารถดำรงชีพได้ตามปกติ.