บก.ทล. บริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.ทล. พร้อมด้วยจิตอาสา 904 และ จิตอาสา บก.ทล. รวม 15 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ทล. บริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19