ตำรวจทางหลวงอุดรธานี น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่

” เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สอนให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ยืนอยู่บนขาของตนเองให้ได้ แล้วช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำเสนอ<br /> ” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำรวจทางหลวงอุดรธานี ” สถานีมีรัก ปลูกผักกินเอง ตำรวจทางหลวงอุดรธานี ” ตำรวจทางหลวงอุดรธานี ได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาปฎิบัติตามในการดำรงชีวิตในแต่ละวันและได้นำหลักการ‼️‼️เศรษฐกิจพอเพียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19