จิตอาสาตำรวจทางหลวง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำ

สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.,พ.ต.ท.ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.1,2,3 กก.4 บก.ทล. อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, อุดรธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ มีอาหารแห้ง อุปกรณ์ที่จำเป็นให้ประชาชน บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ประสบภัย