หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงสาลีให้ความช่วยเหลือรถยนต์

หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงสาลี🤝ให้ความช่วยเหลือรถยนต์🚙ยางรถด้านหลังซ้ายรั่วที่📌ทล.357กม.44+500 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการเปลี่ยนยางอะไหล่ให้เรียบร้อย สามารถเดินทางต่อไป