ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับผู้ยากไร้

ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วย ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงไชยา นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ยากไร้ ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ CO-VID จำนวน 2 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อน