ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. ออกตรวจและสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว

ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.และหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสระแก้ว ออกตรวจและสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย ในเขตเส้นทาง ทล.33 กม.227-228 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว