ส.ทล.5 กก.5​ บก.ทล. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดดอยต่อ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.5​ บก.ทล. และ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่จัน
มี ด.ต.สิทธิชัย ชิ้นจิ้น , ด.ต.ชัยยา สุธรรมแปง , ด.ต.เตชสิทธิ์ ประเสริฐเจริญกาล , ด.ต.มารุต ปินใจ

ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมทั้งถวายสังฆทานและรับศีลฟังธรรม จากพระอธิการศรีวงค์ ถิรธฺมโม