ตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ทล. รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนสายเอเชีย 41

.ทล.4 กก.2 บก.ทล (ชุมพร-ระนอง) รายงานการปิดถนนเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้น้ำท่วมบริเวณถนนสายเอเชีย 41 กม.33-34 ระดับน้ำ ประมาณ 50-60 ซม.ทั้งฝั่งข่าล่องใต้และฝั่งขาขึ้น กทม. -ฝั่งขาล่องใต้ เริ่มปิด ถนนบริเวณแยกปฐมพร ถนนเพชรเกษม กม.485 ปัดรถ ที่จะเดินทางไปทางใต้ ไปยังฝั่งจังหวัดระนอง เพื่อไปออกทางแยกพะโต๊ะ -ฝั่งขาขึ้นเริ่มปิดถนน จาก กม.62+400 ให้เข้าทางฝั่งระนอง ตรงแยกวังตะกอ เพื่อให้มาออกแยกปฐมพร รถยนต์ที่จำเป็น จะผ่านเส้นทางถนนเอเซียช่วงอำเภอสวีทั้งขาขึ้นและขาล่อง ควรจอดพักที่สถานีบริการน้ำมันหรือหาที่พัก ติดตามรอดูสถานการณ์ ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำ ป้ายเตือน ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หากต้องการสอบถามเส้นทาง สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193