ตำรวจทางหลวงร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19

กองบัญชาการสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง
หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่จันพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 นำโดย นางดาราวรรณ สบานงา พร้อมคณะ รวม 9 นาย

ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปมอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ มีรายรับไม่พอกับรายจ่ายและได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในโครงการ ” มีแล้ว แบ่งปัน” ที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย