ทางหลวง 41 น้ำลดลง โดยรถทุกชนิดสามารถผ่านได้แล้ว

ทางหลวง 41 น้ำลดลง โดยรถทุกชนิดสามารถผ่านได้แล้วอย่างระมัดระวัง ห้ามขับรถเร็ว เนื่องจากถนนลื่น

และขับรถโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศ
วางแผนก่อนการเดินทาง