ตำรวจทางหลวง ใจดี “เปลี่ยนไฟท้ายฟรี” ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

บ่อยครั้งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้รถที่มีอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด ไฟท้ายรถจักรยานยนต์ไม่ส่องสว่าง ทำให้ผู้ร่วมสัญจรบนถนน ขาดทัศนวิสัย

สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จึงได้จัดทำโครงการ “ฮักเน้ออ้าย เปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรี” โดยได้มีการจัดทำโครงการไปในชุมชน ตลาดนัด เทศบาล สถานที่ราชการสำคัญ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเขตในพื้นที่รับผิดชอบบนถนนทางหลวง

โดยในขณะออกตรวจเมื่อพบรถจักรยานยนต์ที่มีปัญหาไฟท้ายไม่ติด จะมีการเรียกให้หยุดรถและทำการเปลี่ยนไฟท้ายให้ฟรีเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน และช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

กองกำกับการ 5 ตำรวจทางหลวง ได้ทำการเปลี่ยนไฟท้ายโดยรถวิทยุตรวจการณ์ไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 2,242 ดวง ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อการใช้งานเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ซึ่งจากสถิติ เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถอื่น ๆ ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. (ช่วงกลางคืน) ในพื้นที่ จว.พะเยา และ จว.เชียงราย เปรียบเทียบกันระหว่าง ก่อนและหลังทำโครงการ พบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุลดลงกว่า 41.37%

หากพบเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น ขอให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือ โทร.สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง