ตำรวจทางหลวง เปิดเผย 7 เส้นทาง ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในช่วงเทศกาลปีใหม่

ตำรวจทางหลวง เปิดเผย 7 เส้นทาง ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในช่วงเทศกาลปีใหม่

1️. ถนนมิตรภาพ ทับกวาง-สีคิ้ว (ทล.2) ตั้งแต่ กม. 15+600 ถึง กม. 102 : ทับกวาง จ.สระบุรี – สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 87 กม.

2️. ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย (ทล.304) ตั้งแต่ กม. 165 ถึง กม.222: กบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ระยะทาง 57 กม.

3️. ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ บายพาสเสาไห้ (ทล.348) ตั้งแต่ กม.71 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถึง กม.83 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กม.

4️. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองนครสวรรค์ (ทล.1) ตั้งแต่ กม.332 ถึง กม.347 : กลางแดด – นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15 กม.

5️. ถนนรังสิโยทัย ปากน้ำโพ – บางม่วง (ทล.117) ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.7 : ปากน้ำโพ – บางม่วง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กม.

6️. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองสระบุรี (ทล.1) ตั้งแต่ กม.99+800 ถึง กม.106+150 : หนองยาว จ.สระบุรี ระยะทาง 7 กม.

7️. ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทล.362) ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.9+288 : ปากเพรียว สระบุรี ระยะทาง 9 กม.

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเดินรถ ต้องขออนุญาต ดังนี้

– กรณีใช้เส้นทางข้อ 1,2 และ 3 ให้ขอผ่านตำรวจทางหลวง เพื่อเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาต โดยขอเส้นทางข้อ 1,2 และ 3 สามารถสแกน QR Code ผ่านทางรูปภาพได้เลย

– กรณีใช้เส้นทางข้อ 4 และ 5 จ.นครสวรรค์ ให้ขอตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

– กรณีใช้เส้นทางข้อ 6 และ 7 จ.สระบุรี ให้ขอตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี