ตำรวจทางหลวง เปิดให้ใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมาฟรี

ตำรวจทางหลวงเผยสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เปิดให้ใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมาฟรี เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อระบายรถรองรับการเดินทางทั้งขาเข้า-ขาออก กรุงเทพมหานคร

เริ่มเปิดให้ใช้วันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 เฉพาะช่วงปากช่อง-สีคิ้ว รวม 36 กิโลเมตร การเดินรถให้เดินรถทางเดียวเท่านั้น ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2564 รองรับการเดินทางขาออกกรุงเทพมหานครเท่านั้น
และในวันที่ 1-4 มกราคม 2565 รองรับการเดินทางขาเข้ากรุงเทพมหานครเท่านั้น

จุดขึ้นและลงมอเตอร์เวย์ ทล.2 ถ.มิตรภาพ กม.65 ทล.201 กม.5+400 ห้ามใช้บริการรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถยนต์สามล้อ ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษเพื่อใช้ในกิจการของเจ้าพนักงานจราจร รวมถึงงานกู้ภัย หรืองานช่วยเหลือฉุกเฉินครับ

ทั้งนี้ สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รวม 7 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนบูรพาวิถี, ทางด่วนกาญจนาภิเษก, ทางด่วนเฉลิมมหานคร, ทางด่วนศรีรัช, ทางด่วนอุดรรัถยา และมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9