ตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญ พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวก ปชช.ช่วงเทศกาลปีใหม่

หน่วยบริการตำรวจทางหลวงนิคมคำสร้อย ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.(อำนาจเจริญ)

พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ สว.ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. ด.ต.ธีร แก้วเนตร (หัวหน้าหน่วยบริการฯ) ด.ต.ฐิติรัตน์ เสียงอ่อน ด.ต.ชัชการ ผิวแก้วดี และ ด.ต.จักกรี หอมแก้ว ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.

จัดเตรียมห้องน้ำสะอาด มุมทานกาแฟน้ำดื่มที่พักผ่อนอิริยาบถและห้องพัก WiFi สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมา และประชาชนทั่วไปได้พักผ่อน

โดยได้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมทั้งชุดตรวจโควิด-19 รู้ผลตรวจภายใน10นาที พร้อมให้บริการตามโครงการ “ห้องพักฟรีทั่วไทย ของขวัญปีใหม่ จากใจตำรวจทางหลวง”