ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง และศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกการจราจร กองบังคับการตำรวจทางหลวง

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง และศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกการจราจร กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีกรมทางหลวง นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พันตำรวจเอก สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พันตำรวจเอก จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง และศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกการจราจร กองบังการตำรวจทางหลวง ให้การต้อนรับ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ