ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านการจราจร ทำความสะอาด ทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางข้ามทางม้าลาย

ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.(เพชรบูรณ์) พร้อมชุดจิตอาสาฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 หมวดการทางหล่มเก่า
ร่วมจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ “จิตอาสาพัฒนาด้านการจราจร” ทำความสะอาด ทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางข้ามทางม้าลาย 📌บริเวณ กม.0+350 ทล.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์