จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกันแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จ บรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

วันนี้ 18 ก.พ.65 เวลาประมาณ 11.30 น. จิตอาสาข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันนำอาหาร ปรุงสำเร็จ แจกจ่าย ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณ หน้าที่ทำการ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม