ตำรวจทางหลวง ขอแนะนำเส้นทางเลือก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 (สายอีสาน สายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออก)