ตำรวจทางหลวง เชิญชวนประชาชนสแกน QR Code เช็คจุดซ่อมสร้างทางหลวง เพื่อวางแผนก่อนเดินทาง