ตำรวจทางหลวง แจง 7 เส้นทาง ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-13 เม.ย.65 และ 16-18 เม.ย.65