เจอแบบนี้ ตำรวจทางหลวง ไม่ปล่อยผ่าน จับทุกคัน!!

หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงอู่ทอง พบรถบรรทุกตกแต่งผิดกฎหมาย

ได้ออกใบสั่งข้อหา “ใช้รถที่ใช้ในการขนส่งโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “พ.ร.บ.ขนส่ง มาตรา 71

เจอ จับหมดครับ “