หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมิตรภาพ จัดโครงการมาเรียนปลอดภัย อบรมความรู้ให้น้อง ๆ นักเรียน ร.ร.อนุบาลทับกวาง

🔺ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง

🔺หน่วยบริการตำรวจทางหลวงมิตรภาพ โครงการมาเรียนปลอดภัย อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง