หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบัว จ.นครสวรรค์ บริการติดแถบสะท้อนแสงรถการเกษตรของประชาชน เพื่อให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยในช่วงกลางคืน

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย ตำรวจทางหลวง

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบัว 🚜ไปหาถึงที่ครับ ไม่รบกวนเวลานานเท่าไหร่หรอกครับ

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบัว บริการติดแถบสะท้อนแสงให้กับรถการเกษตร (อีแต๋น) พร้อมกับนำน้ำไปฝากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ อ.หนองบัว จว.นครสวรรค์

(ในไร่มันสำปะหลัง) เนื่องจาก ช่วงเดือนพฤศจิกายน , ธันวาคม , มกราคม จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ออกบ้านแต่เช้า กลับถึงบ้านค่ำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางคืน