ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จัดกิจกรรมจิตอาสา หน่วยบริการปันสุข ช่วงโควิด-19

พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสาลี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสา หน่วยบริการปันสุข ช่วงโควิด-19 ร่วมกันนำสิ่งของมอบให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย ณ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี