ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จัดกิจกรรมจิตอาสา หน่วยบริการปันสุข ช่วงโควิด-19 พร้อมแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จัดกิจกรรมจิตอาสา หน่วยบริการปันสุข ช่วงโควิด-19 ร่วมกับแม่บ้านตำรวจศรีประจันต์ จัดทำและนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ และต้นฟ้าทะลายโจรมอบให้แก่
1.โรงพยาบาลสนามอำเภอศรีประจันต์ สำหรับผู้ป่วย covid-19
2.ประชาชนที่พักอาศัยห้องเช่าบริเวณใกล้เคียงหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงศรีประจันต์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี