กิจกรรมจิตอาสา ทาสี ห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านหนองญาติ

👍👍เปิดเทอมมาน้องดีใจ ได้ห้องเรียนใหม่ ขอบคุณพี่ตำรวจทางหลวงสกลนครครับ
🚨🚨ส.ทล.5กก.4บก.ทล.( สกลนคร) ตำรวจทางหลวงนครพนม รถวิทยุ 4503,4507 451 พร้อมด้วยจิตอาสาประจำหน่วยฯนครพนม 🚔ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทาสี
ห้องน้ำให้โรงเรียน📌บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 👍👍เนื่องจากสีห้องน้ำเก่า ชำรุดทรุดโทรม
⚠️⚠️จึงช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและทาสีห้องน้ำ 2 หลังห้องน้ำชาย 1 หลัง ห้องน้ำหญิง 1 หลัง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดก่อนเปิดภาคเรียน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง
🌈♥️ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือ👮🏻‍♂️ ตำรวจทางหลวง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ