ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.(ประจวบคีรีขันธ์) กวดขันวินัยจราจร

👮‍♂️ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.(ประจวบคีรีขันธ์)🚔กวดขันวินัยจราจร ออกใบสั่ง ให้ดังนี้
– ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ
– บรรทุกสิ่งของโดยไม่มีสิ่งปกคลุม
– แสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายไม่ครบถ้วน
– ขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ
– บรรทุกศพสัตว์หรือสิ่งของที่อาจอาจเกิดอันตราย
– ใช้รถที่มีส่วนควบคุมหรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน
– ใช้รถที่ถูกเพิกถอนไม่เสียภาษีแจ้งไม่ใช้รถ
– ต่อเติมรถอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
– เปลี่ยนแปลงสีของรถโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง
🌈♥️ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือ👮🏻‍♂️ ตำรวจทางหลวง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "นร E24828 พจก. C HINO ตร.ทล.ประจวบคีรีขันธ์ ขันธ์ กวดขันวินัยจราจร วินั ตร. ระจวบ ได้ออกใบสั่งให้รถที่ไม่ทำตามกกข ให้รถที่ไม่ทำตามกฎจราจร ที่ ไม่ ทำ ตาม กฎจราจร สั่ง ให้ ำรวจทางหลวง e) thighwaup po ห่วงใบทุกชีวิต ยทกชีวิตเป็นมตรทกเส้นทาง นมิตรถ นมิตรทุกเส้นทาง 1193 f highway1193"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ