ตำรวจทางหลวงอุดรธานี ดทำโครงการ “ตำรวจทางหลวง ห่วงใย เข้าใจ เข้าถึง” ช่วยเหลือประชาชน

พ.ต.ท.ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจิตอาสา ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. ได้ร่วมกันซ่อมแซมประตูและหลังคาห้องน้ำให้กับประชาชนที่ยากจนและได้รับความยากลำบากในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ “Food For Friends” หลังจากเคยมอบถุงยังชีพให้กับ คุณยายเกียว ชามรัฐ อายุ 76 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากประตูและหลังคาห้องน้ำผุพัง ไม่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ ตำรวจทางหลวงอุดรธานี จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “ตำรวจทางหลวงห่วงใย เข้าใจ เข้าถึง” ซ่อมแซมประตูและเปลี่ยนหลังคาห้องน้ำให้กับ คุณยายเกียวฯ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้สามารถดำรงชีพได้ตามปกติ ต่อไป.