Videos

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางช่วยเหลือเหตุอุทกภัย

✅พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.ให้จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดยตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ร่วมกับจิตอาสา 904 โดย พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมาร่วม ชมรมฮักเขาใหญ่🤝ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้าน อาสาจราจร ลงพื้นที่ฟื้นฟู🧹ทำความสะอาดวัดบ้านอ้อ ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ที่ถูกน้ำท่วมสูงบางจุดเกือบ 2 เมตร นานกว่า 1 สัปดาห์💦

หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงสาลีให้ความช่วยเหลือรถยนต์

หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงสาลี🤝ให้ความช่วยเหลือรถยนต์🚙ยางรถด้านหลังซ้ายรั่วที่📌ทล.357กม.44+500 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการเปลี่ยนยางอะไหล่ให้เรียบร้อย สามารถเดินทางต่อไป

จิตอาสาตำรวจทางหลวง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำ

สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.,พ.ต.ท.ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.1,2,3 กก.4 บก.ทล. อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, อุดรธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ มีอาหารแห้ง อุปกรณ์ที่จำเป็นให้ประชาชน บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ประสบภัย