"ขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564"