จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ทล. จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ในพื้นที่ จ.สระบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ทล. จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ตำรวจทางหลวงสระบุรี ร่วมกับ มูลนิธิเพชรเกษมดำเนินการช่วยเหลือ มอบสิ่งของเครื่องสารธารณูปโภค ของใช้จำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่