ตำรวจทางหลวงน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา

ร.ต.ท.กิตติชัย ขำคม,ร.ต.ต.ชัยณรงค์ กันตา ด.ต.กษิณ สุขแก้ว,ด.ต.ทรงราชย์ ควรนำ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย มอบสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภค,บริโภค ช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการตำรวจจิตอาสาเพื่อประชาชน “มีแล้ว แบ่งปัน” ให้กับ นางบัวผิน ไชยวันดี อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 71 ม.1 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)