ตำรวจทางหลวง จัดโครงการจิตอาสาปันน้ำใจสู่สังคม

ตำรวจทางหลวง (กก.2 บก.ทล.) ช่วยเหลือเด็กพิการ และเด็กกำพร้า

มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย