ตำรวจทางหลวง จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ส.ทล.5 กก.2
นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ”รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” พื้นที่ หมู่ 4,7 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล