จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดยตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เติมรัก เติมกำลังใจ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์” ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เหล่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา จึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งมอบความปรารถนาดีเพื่อตอบแทนในความความทุ่มเทและความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา “เติมรัก เติมกำลังใจ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์”

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย ตำรวจทางหลวง พ.ต.ท.จิระพันธ์ มณีรัตน์ สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. พร้อมด้วย ชุดจิตอาสาตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรม “เติมรัก เติมกำลังใจ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์” สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด

สถานีตำรวจทางหลวงนครราชสีมา (ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะแพทย์ รพ.ปากช่องนานา จึงได้ร่วมกันนำอาหารและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยมี นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร ผอ.รพ.ปากช่องนานา เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยของทีมแพทย์ พยาบาล และตอบแทนในความความทุ่มเทเสียสละเพื่อดูแลผู้ป่วยมาโดยตลอด

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาฯ เป็นไปตามนโยบาย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.ทล., พ.ต.อ.ชาคริต มงคลศรี รอง ผบก.ทล. , พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ รอง ผบก.ทล. ที่ได้ให้ ตำรวจสอบสวนกลาง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในทุกรูปแบบ ทั้งการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดภัยพิบัติ การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลน การช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดย ตำรวจสอบสวนกลาง จะยังคงทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะเราอยากเห็นพี่น้องประชาชนทุกคนมีรอยยิ้ม มีความสุข และมีกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไป.